Liên hệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI PHAN

Địa chỉ             : 3/33 KP Bình Đức 2 - P.Bình Hòa - TX.Thuận An-Bình Dương

Hotline             :  0913 931 714

Điện thoại        :  0274 650 4941

Mã số thuế:     : 3702434317

Website           : http://ngukimhaiphan.com/index.php 

Email               : haiphan.hardware@gmail.com

Form liên hệ

*

*

*

*

*

*